Autark häll, kombinerad induktion
5IE 84252
 • 80cm bred
 • Smart slider

  Ett intuitivt och enkelt manöverkoncept för alla produkter – med Smart slider lyckas du perfekt med alla inställningar.

 • Multi Control

  Köksfläktkåpa och matlagningsyta är intelligent sammankopplade. Köksfläktkåpans funktion kan styras separat via matlagningsytans manöverfält eller anpassar automatiskt fläkteffekten till värmealstringen och effekten från matlagningsfältet. Med det intelligenta ljussystemet kan man styra färgtemperatur och intensitet automatiskt.

 • Induktion

  Omedelbart varmt, omedelbart kallt och inget bränns vid. Kastrullbottnen värms upp direkt av induktionsspolen. Värmen uppstår endast där den behövs. Det betyder korta koktider, mer säkerhet och klart lägre energiförbrukning.

 • Touch Control

  Exakt, innovativt och mycket användarvänligt – en varsam beröring av Touch Control-knapparna räcker för att välja önskad inställning.

 • Boost-funktion

  Ingen långsam förvärmning – med boost-funktionen uppnås önskad temperatur blixtsnabbt.

 • Restvärmesindikering
 • LED-indikering med 7 segment

  1

Kom ihåg Ta bort
Jämför ihåg Avbryt ihåg Välj

Effekt, förbrukning

 • Spänning: 220–240 V
 • Total anslutningseffekt: 7,4 kW

4 induktionszoner med booster:

 • 2 kokzoner Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
 • 2 kokzoner Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3 kW)

Design, komfort

 • Utan ram
 • Multi Control
 • Smart Slider
 • Touch Control
 • Boost-funktion för att induktionskokzoner
 • Elektronisk reglering i 10 effektsteg
 • Digital visning av koknivåer
 • Visning av restvärme per kokzon
 • Identifiering av grytor
 • Barnsäkring
 • Timer – kan ställas in samtidigt för varje platta
 • Nedräkningsfunktion
 • Quick Start-funktion
 • Recall-funktion – upprepning av de senaste inställningarna
 • Automatisk säkerhetsfrånslagning
 • Överkokningsskydd
 • Powermanagement
 • Kan integreras parallellt till ytan
 • System för snabb montering

Mått H x B x D

 • Produktmått: 5,2 x 78,0 x 52,0 cm
 • Inbyggnadsmått: 5,2 x 75,0 x 49,0 cm

Specialtillbehör

 • Blaupunkt - 5Z 99GP01 5Z 99GP01
 • Blaupunkt - 5Z 99TP01 5Z 99TP01
Autark häll, kombinerad induktion
5IE 84252
Kom ihåg Ta bort
Jämför ihåg Avbryt ihåg Välj
Blaupunkt - 5IE 84252
 • 80cm bred
 • Smart slider

  Ett intuitivt och enkelt manöverkoncept för alla produkter – med Smart slider lyckas du perfekt med alla inställningar.

 • Multi Control

  Köksfläktkåpa och matlagningsyta är intelligent sammankopplade. Köksfläktkåpans funktion kan styras separat via matlagningsytans manöverfält eller anpassar automatiskt fläkteffekten till värmealstringen och effekten från matlagningsfältet. Med det intelligenta ljussystemet kan man styra färgtemperatur och intensitet automatiskt.

 • Induktion

  Omedelbart varmt, omedelbart kallt och inget bränns vid. Kastrullbottnen värms upp direkt av induktionsspolen. Värmen uppstår endast där den behövs. Det betyder korta koktider, mer säkerhet och klart lägre energiförbrukning.

 • Touch Control

  Exakt, innovativt och mycket användarvänligt – en varsam beröring av Touch Control-knapparna räcker för att välja önskad inställning.

 • Boost-funktion

  Ingen långsam förvärmning – med boost-funktionen uppnås önskad temperatur blixtsnabbt.

 • Restvärmesindikering
 • LED-indikering med 7 segment

  1